بخشی از خدمات ما:

 فعاليتهاي سازماني 

مديريت شرکت سنا سيستم با کنترل هزينه های سربار و هرچه کوچکتر نمودن ستاد و افزايش دامنه عملياتي توانسته در سازمانهای مختلف با وسعت جغرافيايي وسيع و قابل توجه  فعاليت نمايد

سابقه شرکت

شرکت سنا سیستم در سال1386به منظور فعالیت در زمینه فناوري اطلاعات تاسیس گرديده است

آدرس

آدرس شرکت : تهران، خیابان ولیعصر،روبروی پارک ملت، کوچه نجف دریابندری(ارمغان غربی سابق) ،

 پلاک 66   واحد  A3