طراحي و اجرای شبکه های کامپیوتری

 طراحی ، اجرا ، پشتیبانی شبکه هاي محلی ،برق اضطراري و مخابرات
 طراحی واجرای voip
 طراحی واجرای سرور ابری(Cloud Computing)
 تامین کننده کلیه تجهیزات شبکه
 مشاوره و پیاده سازي انواع شبکه هاي LAN و WAN
 مشاوره ، طراحی و اجراي امنیت شبکه
 طراحی و اجرای مراکز داده DataCenter